Sign In
ჩვენ ვერასდროს გაგიზიარებთ თქვენს ელფოსტას.
პაროლის აღდგენა

შეიყვანეთ თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ჩვენ გამოგიგზავნით ბმულს თქვენი პაროლის გადატვირთვისთვის.

შესვლა შესვლა
Donnie Yen

Donnie Yen

ბიოგრაფია

  • ცნობილია: Acting
  • დაბადების დღე: 1963-07-27
  • დაბადების ადგილი: Guangzhou,Guangdong Province,China
  • ასევე ცნობილია: 甄子丹, Donnie Yen Ji-Dan, 견자단, Yen Ji-Dan, Yen Chi-Tan, Yan Chi-Tan, Yen Chi-Ten, Yin Sze-Dan, Zhen Zi Dan, Донни Йен, Ντόνι Γιέν, Zhen Zidan, Chung Tử Đơn, Chân Tử Đan

ფილმების ჩამონათვალი Donnie Yen

AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode Kinode