สวรรค์เบี่ยง เปลี่ยนทางรัก 1995

สวรรค์เบี่ยง เปลี่ยนทางรัก

HD 8.546 190 นาที
เป็นหนังที่พูดถึงความรักระหว่างพระเอกนางเอกไม่ลงรอยกันเพราะฐานะครอบครัว พูดถึงครอบครัวอินเดียยุคใหม่ที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่เหมือนเดิมแต่เป็นครอบครัวขนาดเล็ก แต่ว่ามีเรื่องของชั้นวรรณะ เป็นการต่อสู้ทางชนชั้นระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า

ภาพยนตร์ที่คล้ายกัน

ภาพยนตร์แนะนำ