Halina Zalewska

Halina Zalewska

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting
วันเกิด: 1940-01-01
สถานที่เกิด: Switzerland
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: Ella Karin, Alina Zalewska

รายการภาพยนตร์ของ Halina Zalewska