Takashi Shimizu

Takashi Shimizu

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Directing
วันเกิด: 1972-07-27
สถานที่เกิด: Maebashi City, Gunma Prefecture, Japan
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: 清水崇

รายการภาพยนตร์ของ Takashi Shimizu